top of page

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Kanunu yürürlüğe gird

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Kanun’u 05.11.2014 tarihinde yürürlüğe girdi. Kanun ile genel olarak AB uyum programı çerçevesinde 2000/31/EG No’lu Direktif ile Türk Hukuku’nun uyumunun sağlanması amaçlanmıştır. 1 Mayıs 2015’te yürürlüğe girecek kanunda öne çıkan başlıklar şu şekildedir:


bottom of page