top of page
Corporate Turkish and International Lawyer

Av. Dr. Harun KILIÇ, LL.M.

Kurucu Ortak
 

 

 

Email : hkilic@kilicandpartners.com

Tel.    : +90 212 277 41 11

Özgeçmiş

 

Avukat Dr. Harun Kılıç, kurucu ortağı olduğu İstanbul merkez ofiste Türk ve Uluslararası hukuk alanlarında görüş ve hukuki hizmet vermektedir. Kapsamlı deneyimi ve uzmanlık alanları özellikle birleşme ve devralmalar, kamu özel ortaklıkları, proje finansmanı, yabancı yatırımlar, tahkim ve uyuşmazlıkların çözümü üzerine yoğunlaşmaktadır.
 
Av. Dr. Harun Kılıç’ın ayrıca, enerji ve altyapı sektörlerinde ortak girişim ve ticari sözleşmeler üzerine oldukça iyi hukuki danışmanlık deneyimi bulunmaktadır. Avrupa, Türkiye ve Asya’da birçok sektörden şirketlere birbirinden farklı projelerde danışmanlık vermektedir. Enerji sektöründe geleneksel ve yenilenebilir enerji projelerinde yer almış, altyapı ve dağıtım, petrol ve doğal gaz çıkartma projelerinde Avrupa Birliği, Türkiye, Rusya ve BDT ülkeleri ile yapılan sınır ötesi işlemler üzerinde deneyim sahibidir.
 
Av. Dr. Harun Kılıç, ayrıca öğretim görevlisi olup, Alman Barosu ve Türkiye Barolar Birliği’nin bir üyesi olarak yerel ve yabanci üniversitelere misafir konuşmacı olarak katılmaktadır. Müvekkillere İngilizce, Türkçe ve Almanca danışmanlık vermektedir.
 
Dr. Harun Kılıç, lisans ve yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi’nde, doktora eğitimini ise Bonn Üniversitesi’nde tamamlamış, Oxford Üniversitesi’nde ve London School of Economics and Policial Science‘da misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Ayrıca, London School of Economics and Polical Science’da Ticaret ve Finans Hukuku programına, Said Business School Oxford Üniversitesi’nde ise « Building a Business » isimli programa katılmıştır. 

Your details were sent successfully!

Diller

 

İngilizce

Almanca
Türkçe (ana dili)

Uzmanlık

 

Doktora - Dr. iur. (magna cum laude), Bonn Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Bonn - Almanya

LL.M., İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, İstanbul - Türkiye

LL.B.İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, İstanbul - Türkiye

Ticaret & Finans Hukuku, London School of Economics and Political Sciences, Londra - İnglitere

The Centre for Competition Law and Policy, Oxford Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Oxford- İnglitere

Building A Business” - Programı, The Saïd Business School, Oxford Üniversitesi, Oxford - İnglitere

Uzmanlık Alanları

 

Birleşme ve Devralmalar
Banka & Finans
Sermaye Pyasaları
Kurumsal Hukuku
Ticari Sözleşmeler
Tahkim
Rekabet
Enerji ve Altyapı
Kamu Özel Ortaklıkları Uluslararası Ticaret
Yabancı Yatırımlar
Sağlık
e-Ticaret
Telekomünikasyon

2010 - present

2010 - present

bottom of page