top of page

Yeni Tüketici Kredi Sözleşmeleri Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi.

Tüketici Kredi Sözleşmesi Hakkında Yönetmelik (‘‘Yönetmelik’’) 22 Kasım 2015 itibariyle yürürlüğe girdi. Yönetmelik kredi sözleşmelerinin içerik ve şekli bakımından, 6502

sayılı yeni Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun uygulaması niteliğinde bir dizi detaylı kural getirmektedir. Bu itibarla da Yönetmelik tüketiciyi destekleyen yeni yasal mevzuatın bir yansıması niteliğindedir. Buna göre;

#TüketiciKrediSözleşmeleri #6502sayılıyeni #KrediSözleşmeleri #TüketiciKredi

bottom of page