top of page

Yeni Tüketici Kredi Sözleşmeleri Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi.

sayılı yeni Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun uygulaması niteliğinde bir dizi detaylı kural getirmektedir. Bu itibarla da Yönetmelik tüketiciyi destekleyen yeni yasal mevzuatın bir yansıması niteliğindedir. Buna göre;

bottom of page