top of page

Vergi Dairesince Düzenlenecek Belgelerin Elektronik Tebligatı Kapsamında Elektronik Adres Bildirim M

27 Ağustos 2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 456 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (“Tebliğ”), vergi dairelerinde düzenlenen ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na (“Kanun”) göre tebliği gereken evraklara ilişkin olarak yapılacak elektronik tebligatın usul ve esaslarını düzenlemektedir

#VergiDairesinceDüzenlenecek #29458sayılıResmiGazete #vergidairelerindedüzenlenenve213sayılı

bottom of page