Vergi Dairesince Düzenlenecek Belgelerin Elektronik Tebligatı Kapsamında Elektronik Adres Bildirim M

27 Ağustos 2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 456 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (“Tebliğ”), vergi dairelerinde düzenlenen ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na (“Kanun”) göre tebliği gereken evraklara ilişkin olarak yapılacak elektronik tebligatın usul ve esaslarını düzenlemektedir

#VergiDairesinceDüzenlenecek #29458sayılıResmiGazete #vergidairelerindedüzenlenenve213sayılı

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.

Address:

Kanyon Office Building Floor. 6
Buyukdere Avenue. No. 185
Levent 34394 İstanbul  | Turkey

 

TEL: +90 212 277 41 11

FAX: +90 212 340 76 01

Kilic & Partners Map.png
  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
German & Turkish Chamber of Commerce

    ® KILIÇ & Partners. All Rights reserved