Vergi Dairesince Düzenlenecek Belgelerin Elektronik Tebligatı Kapsamında Elektronik Adres Bildirim Mecburiyeti

October 8, 2015

27 Ağustos 2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 456 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (“Tebliğ”), vergi dairelerinde düzenlenen ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na (“Kanun”) göre tebliği gereken evraklara ilişkin olarak yapılacak elektronik tebligatın usul ve esaslarını düzenlemektedir

Please reload

Featured Posts

Изменение размера иностранных инвестиций для гражданства Турции

September 21, 2018

Закон о Гражданстве Турции - 20 сентября 2018 года

В соответствии с изменениями в местном законодательстве, опубликованными в «Официальной Газете»  от...

1/4
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags