top of page

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği Resmi Gazete’de Yayımlandı

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği “Yönetmelik”) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 10.01.2015 tarih ve 29232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik ile 14.06.2003 tarih ve 25138 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Ticari Reklam ve İlanlara ilişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır

bottom of page